•  
    Bir psikoloji kitabı olan Saplantı adlı kitapta Alvaro adında bir karakter bulunmaktadır. Alvaro hayatını edebiyata adamıştır. Hayatını edebiyata adadığı için yaşam tarzını ve arkadaş çevresini edebiyata göre yorumlamaktadır. Arkadaşlarını, ailesini hatta sağlığını bile ikinci plana atarak